Vil du være med å lede og utvikle foreningen vår videre?

Hovedstyret i RH-foreningen trenger ny styreleder. På årsmøte i juni var det ingen foreslåtte kandidater til ledervervet. Valgkomiteen fikk derfor i oppgave å jobbe videre med å finne en ny styreleder.

Foreningen jobber med mange spennende tema, som medlemsaktiviteter, interessepolitisk arbeid, informasjonsspredning, internasjonalt samarbeid og bistand.

Arbeidet er tuftet på frivillig arbeid, og vi har en stor gruppe fine frivillige som sitter i styret, fylkeslag og arbeidsutvalg.  Vi har tre ansatte: Daglig leder Liv Tørring jobber 70% stilling,  program- manager for bistand  Rosaline Budde Cost jobber 100 % stilling, og redaktør Vibeke Høili Johansen jobber 40% stiling.

Å være styreleder krever at man er strukturert og organisert. Styreleder må være flink til å samarbeide, og har ansvar for at oppgaver blir delegert og gjennomført. Det er ønskelig med erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse.  Styreledervervet er givende arbeid, og oppgavene spennende og varierte. Styreleder samarbeid tett med daglig leder.

For mer opplysninger om vervet eller om du er interessert, ta kontakt med:

May-Heidi: habilitering@rh-foreningen.no tlf 95 46 90 38,
Eli: likeperson@rh-foreningen.no tlf 40 87 22 11  eller
Liv Tørring post@rh-foreningen.no tlf 41 00 82 57

Vennlig hilsen valgkommitéen i RH-foreningen

Del på:Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Del på Pinterest Del på StumblUpon Del på Epost