Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2022

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Tid: Mandag 14. november kl. 19:00

Sted: digitalt møte på Teams

Saksliste

1. Valg av møtefunksjonærer:

a) møteleder
b) referent
c) tellekorps
d) to til å underskrive møteprotokollen

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ny revisor

 

Det er påmelding til årsmøte. Dette er lenken til påmeldingsskjemaet: Påmelding til ekstraordinært årsmøte 

Alle medlemmer som har betalt kontingent, har adgang til møtet.

 

Vennlig hilsen

Liv Tørring
Daglig leder