En sti gjennom en park med trær.
Foto: May Ruby Soli

Nye nettsider

Etter iherdig innsats og mange timers arbeid er foreningen sine nye nettsider endelig klar for publisering. Sidene er fortsatt under utvikling, og endringer vil forekomme. Har dere forslag til saker, send oss gjerne en e-post. Bilder vi kan publisere tas også imot med stor takk.

En stor takk

til Informasjonsutvalget ved Marion i spissen, med veldig god hjelp fra styremedlemmer Monika og Eirin, for en flott utført jobb.

Tusen takk til Sissil, som er tidligere leder i Informasjonutvalget, og som var med i arbeidet helt fra starten av.

En stor takk også til Håvard Stenbekk Giltvedt som har bistått foreningen i mange år med de gamle nettsidene og hjulpet oss med overføringen til nye.

Til slutt vil vi takke May Ruby Soli for fantastiske naturbilder. De er vel anvendt både på hovedsidene og fylkeslagene.

Vi setter stor pris på alle som har bidratt!

Siden vi nå har fått nye og fine nettsider er det kanskje på sin plass å oppdatere logoen til foreningen. Vi utlyser derfor en konkurranse hvor dere får mulighet til å sende inn deres eget forslag til ny logo. Kriteriene er at logoen må være enkel og inkludere både R og H (RH-foreningen). Alle bidrag vil bli vist frem på nettsidene og best bidrag blir premiert. Frist 28. februar 2021.

Kom gjerne med ros/ris eller innspill om det er noe dere savner eller ønsker endret på sidene

Tilbakemelding på sidene og bidrag i logokonkurranse sendes på e-post til:

infoutvalg@rh-foreningen.no