Animert bilde av tre virus, et rødt, et grønt og et blått.

To år med pandemi - hvilke følger har det fått?

FFO ønsker igjen å hente inn informasjon om hvordan Covid-19-pandemien har påvirket livene til funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Pandemien har vart i to år, og mange kjenner på langtidsvirkninger av å leve med restriksjoner og smittefrykt.

Denne undersøkelsen er den 3. i rekken fra FFO under pandemien. Svarene danner grunnlaget for FFOs dialog med helsemyndighetene om tiltak og oppfølging av våre grupper under og etter pandemien. Undersøkelsen er anonym. Du kan svare på vegne av deg selv, eller på vegne av noen du har omsorg for. 

Svarfrist: søndag 9. januar. 

Bli med på undersøkelsen!