Bilde av gamle frikorttyper: Rosa kort 1 og gult kort 2 samt nytt blått kort
Nytt frikort fra 1. januar 2021

Har du høye helseutgifter vil ny frikortordning passe for deg

– Vi forenkler og forbedrer frikortordningen ved at dagens to egenandelstak blir til ett. Dette er en sosial reform som gjør at de pasientene som i dag har høyest helseutgifter, sparer svært mye penger, og raskere får frikort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tekst: Vibeke Høili Johansen
Foto:  Helfo sine nettsider

Det skal bli en lettere ordning for alle innbyggere.

Slik var det tidligere

Hvis du betalte egenandel for lege, psykolog, poliklinikk, røntgeninstitutt, medisiner, næringsmidler, medisinsk forbruksmateriell på blå resept, og pasientreiser så måtte du betale 2460 kroner for å få frikort egenandelstak 1.

Hvis du betalte egenandel for fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, rehabiliteringsopphold, og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet HF, så måtte du i tillegg betale 2176 kroner for å få frikort egenandelstak 2.

Hva betyr sammenslåingen for deg?

Det var diskusjoner om hvilket beløp det nye frikort egenandelstaket skulle være på, og noen organisasjoner mente at det ikke måtte legges høyere enn det tidligere frikort egenandelstaket 1, som var på 2460 kroner. Det ble også bedt om å tas hensyn til at mange mennesker med sammensatte behov har utgifter til medisiner og medisinsk utstyr utenom egenandelstakene. Personene som sa ifra ble hørt, og regjeringen forhandlet seg frem til et nytt frikort egenandelstak på 2460 kroner.

Egenandeler fra disse helsetjenestene inngår i det nye frikortet:

  • Lege
  • Psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept
  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

De som tidligere hadde helseutgifter i begge ordningene vil nå betale mindre, for å få frikort. Mens de som tidligere hadde utgifter i frikort egenandelstak 1, må nå betale mer før de får frikort.

Dette betyr for eksempel at hvis du er mye hos fastlegen, og ofte på undersøkelser på sykehus, men aldri er hos fysioterapeut så kan det ta lang tid før du får frikort, fordi da har du kun utgifter i det som tidligere var egenandelstak 1.

Har du derimot mye oppfølging hos fastlege og på sykehus, og i tillegg er ofte hos fysioterapeut så kan det ta kortere tid for deg å få frikort. Dette fordi du da har helseutgifter i det som tidligere var egenandelstak 1 og 2.

På helsenorge.no under «Frikort og egenandeler» kan du se ditt digitale frikort. Der får du oversikt over hvilke kontonummer som brukes, og du kan se registrerte egenandeler.

Når du har oversteget 2460 kroner i helsetjenesteutgifter kommer ditt frikort i postkassa di.

Når dette kortet er registrert digitalt, eller du viser det til dine behandlere trenger du ikke å betale for helsetjenester resten av året som frikortet gjelder for.