Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen ny logo 2023. Til venstre for navnet er tre grønne spiraler.
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen ny logo 2023. Til venstre for navnet er tre grå spiraler på blå bakgrunn.
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen ny logo 2023 engelsk versjon. Til venstre for navnet er tre grønne spiraler.
RH-foreningen ny logo 2023. Til venstre for navnet er tre grønne spiraler.

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen har fått ny logo

Årsmøtet har bestemt at RH-foreningen skulle få ny logo. To logoforslag ble sendt alle medlemmer for rådgivende avstemming og hovedstyret har enstemmig vedtatt alternativ 2. 

Forklaring på valg av logo

 • En logo består av bokstaver (fonter) og symbol (figur).
 • Logoen skal være enkel å se på, fungere personlig, nasjonalt og internasjonalt.
 • Logoen skal være individuell, ikke for avansert og kunne enkelt lastes opp i digitale medier.
 • Fonten i teksten skal være iøynefallende, enkel å lese raskt.
 • Fontvalget er moderne uten å være fancy.
 • Fargen på fontene skal være til bruk både i negativt og positiv trykk, i forhold til endret bakgrunnsfarge.
 • Farger som alle lett kan se:
  – Blått er historisk og ofte brukt som stabilt og stødig.
  – Grønt er friskt, tillitsskapende, behagelig trygg farge og symboliserer utvikling.
  – De andre fargene er sekundær og tertiærfarger som kan benyttes når bakgrunnen er farget eller mørk
 • Symbol og tekst skal være fortellende, men ikke ta fokus fra tekst når man lager brev både til medlemmer og andre interessenter.
 • Logo skal følge foreningen i mange år og vil etter hvert tillegges en ny mening for nye medlemmer, ifht medlemmer som har minner fra tidligere logo.

Tolkning av symbolet kan være:

Symbolet er ikke en sluttet sirkel, ved å trekke linjen ytterst vil man oppdage at man får en organisk for som utvider seg. Her kan man tolke inn videre liv, større nettverk, mere innhold, positivitet og kreativitet, energi om symbolet spinner rundt, om to symboler spinner og ett går sakte skjer det en dynamisk reaksjon, sammen beveger de tre symbolene seg i enten samme retning eller de fraviker. Altså selve livet. De tre sirklene kan symbolisere våre tre målgrupper, mennesker med ryggmargsbrokk, hydrocephalus og pårørende.