Ny logo RH-foreningen

Logoforslag 1. Viser tre bølgelinjer i lys grønt med teksten Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen i blått.
Logoforslag 2. Viser tre spiraler i grønt med teksten Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen i blått.

Årsmøtet har bestemt at foreningen skal få ny logo. I fjor ble det bestemt at styret skal lage to logoforslag som medlemmene kan få stemme over. Medlemmene skal ikke bestemme ny logo, men fortelle styret hvilken logo de ville valgt. Deretter skal  styret bestemme hvilken logo foreningen skal ha.


De to logoene som er laget ser du over.  Vi ber deg om å stemme på den logoen du liker best og gi den stjerner etter hvor godt du liker den.

Du kan stemme her: Stemme på ny logo
Siste frist for å stemme er 29.05 2023.

 

Her kan du lese hva som har vært viktig i arbeidet med ny logo:

Hvordan velge logo?

En logo består av bokstaver (fonter) og symbol (figur).
Logoutkastene skal være enkle å se på, fungere personlig, nasjonalt og internasjonalt.
Logoen skal være individuell, ikke for avansert, kunne lastes enkelt opp i digitale medier.
Fonten i teksten skal være iøynefallende, enkel og rask å lese. Fontvalget skal være moderne uten å være fancy. Det viser at vi er i utvikling.

Fargen på fontene skal være til bruk både i negativt og positiv trykk, i forhold til endret bakgrunnsfarge. De skal være lesbare for alle.

Symbol og tekst skal være fortellende, men ikke ta fokus fra tekst når man lager brev,  både til medlemmer og andre interessenter
Logo skal følge foreningen i mange år og vil etter hvert tillegges en ny mening for nye medlemmer, i forhold til medlemmer som har minner fra tidligere logo. Derfor er det viktig å være nyskapende.

 

Lykke til med avstemmingen!