Norge trenger en rehabiliteringsreform!

«Norge trenger en rehabiliteringsreform» er en oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan som mangler et kapittel om rehabilitering. I årene framover vil det bli et økende behov for rehabiliteringstjenester av høy kvalitet. Stadig flere vil trenge rehabilitering for å mestre sine nye liv etter alvorlig skade eller sykdom.

Grunnen til dette er:

  • vi redder flere hardt skadde etter alvorlige skader og ulykker
  • vi redder flere etter alvorlige sykdommer som kreft, hjerneslag og hjerte- og lungesykdom
  • stadig flere med rehabiliteringsbehov har dobbel- og trippeldiagnoser, ofte knyttet til rus og psykiske lidelser
  • en stor del av befolkningen har muskel- og skjelettplager. Dette står for en stor del av sykefraværet
  • vi lever lenger, og det blir flere eldre i samfunnet
  • eldre lever mer aktive liv og blir oftere utsatt for skader og ulykker
  • vi har høyere forventninger til rehabiliteringstilbudet og eget funksjonsnivå
  • vi opplever en rivende utvikling i rehabiliteringsfaget vedrørende diagnostikk, intervensjoner, medisinsk teknologi og digitalisering
  • vi opplever pandemier som skaper store behov for rehabilitering

Les mer på ffo.no/rehabiliteringsreform


Øvrige dokumenter:

Norge trenger en rehabiliteringsreform
Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 (KPMG rapporten)