Bjørketre ved åker i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Noen enkle råd i Koronaens tid

År 2020 har vært et krevende år for oss alle. Unntakssituasjonen med Covid-19 har blitt den nye hverdagen, og vi må innstille oss på at det unormale vil være normalen en god stund fremover.

Våre diagnoser tilhører ikke risikogrupper for Covid-19. Personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus kan være i risikogrupper, men da skyldes det andre forhold eller tilleggsproblematikk. Personer i rsikogruppene har ikke større sannsynlighet for å bli smittet, men har høyere risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet av Covid-19. Dersom du er usikker på om du bør ta ekstra strenge forhåndsregler for å unngå å bli smittet, ta kontakt med din fastlege eller spesialist ved ditt sykehus for å få råd.

Smittevernråd

 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold god avstand til andre – bruk munnbind i situasjoner der dette er vanskelig (f.eks i kollektivtrafikk)
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Følg anbefalingene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter

Pandemien har hatt stor innvirkning på hverdagen. Mange har vært mer hjemme, mindre sosial og mer passiv enn til vanlig. Det er da ekstra viktig å ta grep for å i vareta både den fysiske og psykiske helsen i denne perioden.

Tips til gode vaner i koronahverdagen

 • Følg anbefalte smitteverntiltak
 • Forsøk å være raus med deg selv og de rundt deg
 • Hold kontakt med familie og venner
 • Hold deg i fysisk aktivitet
 • Kom deg ut i frisk luft og dagslys hver dag
 • Sørg for å ha en god måltidsrytme, spis sunt og variert
 • Sørg for å ha en jevn døgnrytme og å få nok søvn
 • Begrens inntaket av alkohol
 • Gjør mer av det som gir deg glede og energi
 • Spør andre om hvordan de har det og tilby støtte
 • Vær ikke redd for å be andre om hjelp og støtte

Kilde: Helsenorge.no

Trenger du mer informasjon?

Trenger du noen å prate med?