Nettseminar: TRS-veileder ved legebesøk

Voksenutvalget i RH-foreningen inviterer til nettseminar med tema «Huskeliste ved legebesøk».

Torsdag 21. mars, kl. 19:00 – 21:00

 

På hjemmesiden til TRS kompetansesenter er det en huskeliste for helsepersonell, som heter «Medisinsk oppfølging av voksne med ryggmargsbrokk», men hva inneholder den og hvorfor er det viktig for meg å vite om den?

For å belyse tema har vi invitert lege ved TRS, Thea Vigen, som guider oss gjennom veilederen.
Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Arrangementet avholdes digitalt på Teams og blir ledet av likepersonene:
Heidi, Gard, Kari og Ane.

Nettseminaret er for alle RH-foreningens medlemmer som har lyst og mulighet til å delta. Kontingent for inneværende år må være betalt.

Bruk denne lenken for å melde deg på nettseminaret.

Spørsmål om nettseminaret kan rettes til gard@rh-foreningen.no