Gutt 6år sitter spent ved pulten første skoledag.
Foto: Privat

Nettkurs om forberedelse til skolestart 2022

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) arrangerer 14 til 17. februar, nettkurs for foreldre/foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2022. Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Frist for påmelding 29. desember 2021.

Les om kurset på Sunnaas sine nettsider eller vedlagt invitasjon.