Gutt 6år sitter spent ved pulten første skoledag.
Foto: Christian Dahl

Nettkurs om forberedelse til skolestart 2023

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer digitalt kurs i perioden 14-16.02.2023, for foreldre/foresatte til barn med sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli som starter på skolen høsten 2023.  Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Frist for påmelding 29. desember 2022

For mer informasjon og søknad se Sunnaas sine nettsider