Likepersonswebinar: Fysisk aktivitet og psykisk helse

Vi fortsetter med månedlige webinar. Fysisk aktivitet og psykisk helse er tema:

Torsdag 28. Oktober kl 20:00 – 21:00

Nå når samfunnet er åpnet igjen finnes det flere muligheter. Likevel kan det være vanskelig å komme i gang.
Litt starthjelp kan vi gi hverandre på torsdag. Vi får med oss to fagpersoner fra TRS kompetansesenter på Sunnaas, bl.a fysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen.

Påmelding og eventuelle spørsmål til: Eli D Skattebu, likeperson@rh-foreningen.no eller mobil 40872211 innen tirsdag 26. oktober.