Hvordan forebygge og stelle sår

Vi vet at mange med ryggmargsbrokk lett får sår, og at mange sår gror sakte. Dette er tema for digitalt likepersonstreff:

Torsdag 30. september kl 20:00

Vi vil snakke om hvordan vi kan forebygge at man får sår, og tips til hvordan sår skal behandles.

Sårsykepleier Hanne Haugland og ergoterapeut Unn Svarverud er erfarne fagpersoner fra Sunnaas sykehus som blir med oss denne timen. De deler sine erfaringer, og det blir anledning til å spørre spørsmål.

Påmelding og spørsmål om treffet sendes Eli D Skattebu likeperson@rh-foreningen.no eller på tlf 40872211 innen 27. september.