«Likepersonssarbeid er organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med funksjonsnedsettelser og mellom pårørende».

 Livet med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus kan påvirke livskvaliteten til de som er berørt. Har du lært deg å leve med dine utfordringer og har lyst til å hjelpe andre som er i samme situasjon? Da kan du bli en likeperson.

Vil du bli likeperson?

RH-foreningen har lang tradisjon med likepersonstjeneste til medlemmene våre. Vi trenger nå flere likepersoner til dette arbeidet og arrangerer derfor kurs for de som ønsker å bli likeperson.

Alle medlemmer over 20 år, kan søke på kurset. Vi ønsker spesielt foresatte med barn under 10 år, personer med hydrocephalus og deres pårørende, unge voksne med diagnoser og deres pårørende ekstra velkomne til å søke.

Sted: Scandic hotel, Lillestrøm
Dato: 29.4.-1.5.2022


Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål om kurset ta kontakt med: Eli Døvresødegård Skattebu likeperson@rh-foreningen.no  telefon 40872211,
eller daglig leder Liv Tørring post@rh-foreningen.no telefon 41008257.

Påmelding:
Skjema for påmelding er sendt ut til alle medlemmer, trenger du nytt skjema kontakt daglig leder Liv på post@rh-foreningen.no

Egenandeler:
Det er ingen egenandeler på dette kurset. Reiseutgifter med billigste reisemåte, vil bli refundert av foreningen. Ingen bestiller reise før de har fått bekreftet plass på kurset.

Bindende påmelding innen: 27.3.2022

Del på:Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Del på Pinterest Del på StumblUpon Del på Epost