Kurs om arbeidsliv og sjeldne diagnoser

Er du i arbeid og registrert som bruker ved TRS kan du melde deg på kurs.
Hvordan være i jobb og samtidig ta hensyn til diagnosen, er kurstema.

Påmeldingsfrist 27. septemer

Mer informasjon finner du på TRS sine nettsider sunnaas.no/arrangementer/arbeidsliv-og-sjeldne-diagnoser