grønn tavle med skriften kronisk inkludering og små tegninger med hjerter, regnbue og smiley
Foto: Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede lanserer verktøyet Kronisk inkludering

Kronisk inkludering er et nytt verktøy for å jobbe med inkludering, og mot hatprat og mobbing i skolen.

«Unge funksjonshemmedes rapport Stå opp mot hatprat! har vist at det virker som at problematikk knyttet til mobbing og hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser ofte går under radaren.

Vi ønsker at verktøyet vil bidra til at flere lærere og ansatte på ungdomsskoler og videregående skoler tar opp og reflekterer rundt temaer knyttet til mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Bevisstgjøring og kunnskap om mobbing og hatprat mot unge med funksjonsnedsettelser er viktig for å skape et inkluderende og trygt skolemiljø».

Les mer om verktøyet HER

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for organisasjoner med unge medlemmer med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, og RH-foreningen er en av deres medlemsorganisasjoner.