Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Tid: Mandag 24. januar kl 19:00

Sted: digitalt møte på Teams

Saksliste

1. Valg av møtefunksjonærer:

a) møteleder
b) referent
c) tellekorps
d) to til å underskrive møteprotokollen

2. Fastsettelse av ny kontingent for 2022
3. Endring av vedtekter (§3, §4, §5, §6, §7, §9, §11 og §14)

Påmelding sendes til: post@rh-foreningen.no  innen 17.01.2022

Du vil deretter få tilsendt en invitasjon til teamsmøte på e-post.

 

Vennlig hilsen

Liv Tørring
Daglig leder