Innkalling til årsmøte 2024

Medlemmer innkalles med dette til årsmøte i Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen.

Lørdag 29. juni 2024 klokka 14:00-16:00
Sted: Skien Fritidspark, Moflatvegen 38, 3733 Skien

 

Det er mulig å delta digitalt for de som ikke har anledning til å møte fysisk.

Saksliste
1) Åpning ved leder
2) Godkjenning av innkalling
3) Valg av møtefunksjonærer:
a. Møteleder
b. Referent
c. Tellekorps
d. To til å underskrive møteprotokollen
4) Styrets årsberetning for 2023
5) Foreningens reviderte regnskap
6) Fastsettelse av neste års kontingent
7) Innkomne saker
8) Valg av styre- og varamedlemmer, herunder styrets leder og revisor
9) Valg av valgkomité

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, har innsendingsfrist 15.06.2024. Saker kan sendes til post@rh-foreningen.no

Alle medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år, har adgang til årsmøtet. Det serveres lunsj klokka 13:00

Påmelding gjøres via denne linken: Påmelding årsmøte 2024
Frist for påmelding: 15.06.2024

 

Har du problemer med påmelding?
Ta kontakt med daglig leder på e-post liv@rh-foreningen.no eller telefon 410 08 257

Vi planlegger å sende ut årsmøtepapirer og Teamslenke til påmeldte deltakere mandag 17. juni.

 

På vegne av styret

Liv Tørring
Daglig leder