Innkalling til årsmøte

Medlemmer av Ryggmargsbrokk-og Hydrocephalusforeningen innkalles til digitalt årsmøte.

Lørdag 3. juni 2023 kl. 15:00-17:30
Sted: Teams

Saksliste

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møtefunksjonærer:
  a.Møteleder
  b.Referent
  c.tellekorps
  d.to til å underskrive møteprotokollen
 4. Styrets årsberetning for 2022
 5. Foreningens reviderte regnskap
 6. Fastsettelse av neste års kontingent
 7. Vedtektsendring, gjelder § 4: fylkeslag.
 8. Innkomne saker
 9. Valg av styre-og varamedlemmer, herunder styrets leder og revisor
 10. Valg av valgkomité

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, har innsendingsfrist 20. mai 2023. Saker kan sendes til post@rh-foreningen.no

Alle medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år, har adgang til årsmøtet.

Påmelding til årsmøte gjøres via denne linken: Påmelding årsmøte 2023

Frist for påmelding: 31.05.2023

 

Har du problemer med påmelding?
Ta kontakt med daglig leder på e-post
liv@rh-foreningen.no eller telefon 410 08 257

Årsmøtepapirer sendes via e-post mandag 22. mai.2023.

 

På vegne av styret

Liv Tørring
daglig leder