Innkalling til årsmøte

Medlemmer av Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen innkalles med dette til digitalt årsmøte.

Mandag 20. juni kl 18:00-20:30
Sted: Teams

Saksliste

1. Valg av møtefunksjonærer:
a) Møteleder
b) Referent
c) tellekorps
d) to til å underskrive møteprotokollen

2. Styrets beretning om virksomheten i det forløpne år
3. Foreningens reviderte regnskap
4. Fastsettelse av neste års kontingent
5. Ny logo
6. Bruk av assistent på arrangementer
7. Innkomne saker
8. Valg av styre- og varamedlemmer, herunder styrets leder og revisor
9. Valg av valgkomité

Saker som ønskes forelagt årsmøtet, må være foreningen innsendt til post@rh-foreningen.no senest 6. juni 2022.

Påmelding til årsmøte gjøres via denne linken: Påmelding årsmøte

Frist for påmelding: 13. juni 2022

Har du problemer med påmelding?
Ta kontakt med daglig leder på epost post@rh-foreningen.no eller telefon 410 08 257

Årsmøtepapirer sendes via epost til påmeldte deltakere, sendes etter at fristen er utløpt.

På vegne av styret

Liv Tørring
daglig leder