Tre unge damer sittende foran et bord pekende på en laptopskjerm.

Hør på oss da!

- En unik mulighet fra oss til deg!

  • Er du mellom 15 – 26 år?
  • Er du medlem i RH-foreningen?
  • Har du lyst til å øke din kompetanse?
  • Er du glad i sang og musikk, og har lyst til å lage musikkvideo?
  • Har du lyst til å takke ja til en unik mulighet?

Da har RH-foreningen kurs for deg, og du er invitert!

 

Kurset består av:

– Fysiske helgesamlinger våren 2023. Dato og sted kommer etterhvert når vi vet antall påmeldte.

– Møter/gruppearbeid på teams mellom samlingene.

– Kurset skal være avsluttet før 30.06.2023

 

Hva får du igjen for å delta på kurset?

– Attest for fullført kurs

– Lære om frivillig arbeid

– Verdifull og etterspurt kompetanse

– Et fellesskap med andre ungdommer og unge voksne

– Samlinger med både faglig og sosialt innhold

– Bruke fritiden din sammen med andre til å lære mer om;

  • Økonomi
  • Sosiale medier
  • Ryggmargsbrokk/Hydrocephalus

«Målet med prosjektet er å styrke kompetansen blant unge medlemmer, gjennom kurs og samlinger, og å synliggjøre RH-foreningens ressurser».

Viktig informasjon:

Det koster 1000 kr i egenandel å være med.
Dette dekker reise, opphold og kursmateriell.

 

Har du spørsmål?

Vil du bli med?

Ta kontakt innen 22.desember 2022

 

Kontaktinformasjon:

Liv Tørring

Tlf: 410 08257

E-post: liv@rh-foreningen.no

 

Vi håper at du lyst til å være med!

 

Med vennlig hilsen arbeidsgruppen,

Julie Therese Larsen & Liv Tørring

 

Invitasjonen er også sendt på e-post til alle i målgruppen. Dersom dere ikke har mottatt informasjon, ta kontakt med daglig leder Liv Tørring eller oppdater e-post informasjon på Din side