Fra Koronasky til Digital sky

Under koronapandemien har vi blitt flinke til å benytte oss av digitale løsninger, og det ser vi mange fordeler med. Da kan du delta fra godstolen hjemme, noe som gjør at mange flere får anledning til å delta. Dette skal selvfølgelig komme i tillegg til fysiske treff.

Mange medlemmer forteller at de strever med psykiske vansker som en konsekvens av frykten for å bli koronasyke og strenge restriksjoner over lang tid. Foreningen har fått midler fra Stiftelsen Dam til å skolere våre likepersoner til bedre å kunne bistå medlemmene, og vil gjennom høsten og vinteren arrangere en webinar-serie med ulike temaer knyttet til dette. Vi får bistand av eksterne fagpersoner til webinarene.

Invitasjon til webinarene vil bli lagt ut på nettsiden vår og på Facebook ca 14 dager før. De vil bli arrangert på kveldstid på Teams.

Torsdag 29.09.22 Hvordan gjenoppta trening
Torsdag 27.10.22 Psykisk helse
Torsdag 17.11.22 Sosial aktivitet
Torsdag 24.11.22 Hydrocephalusutvalget
Torsdag 26.01.23 Nettverkets betydning
Torsdag 23.02.23 Spesielle utfordringer ved diagnosene
Torsdag 13.06.23 Barne- og ungdomsutvalget

Har du spørsmål, ta kontakt med likepersonskoordinator Eli Døvresødegård Skattebu likeperson@rh-foreningen.no

Logo. En blå fugl i sirkel med tekst støttet av Stiftelsen Dam.