Illustrasjon av rullestolbruker. Laget av små ikoner i ulike farger

OsloMet ønsker deltakere til forskningsprosjekt

OsloMet ønsker deltakere til et forskningsprosjekt om «å vokse opp med langvarige helseutfordringer: påvirkning på livet som ung voksen»

Hensikten med prosjektet er å finne ut mer om hvordan unge voksne erfarer det å leve med en langvarig helseutfordring i overgangen til voksenlivet.

For å være med i studien må du være mellom 18 og 29 år, ha nedsatt bevegelighet på grunn av diagnose og du må ha behov for tilrettelegging og ulike hjelpetjenester. Du må kunne svare for deg selv.

De som blir valgt ut til å delta, må stille opp til intervjuer med detaljerte spørsmål om livskvalitet, utdanning, arbeid, familieliv og fritid. Det skal gjøres lydopptak av intervjuene. Alle deltakerne er anonyme og og i henhold til forskningsetiske retningslinjer.

Er du en av dem som det spørres etter og har lyst til å delta? Ta kontakt med foreningen på post@rh-foreningen.no