Klistremerker laget av FFO med teksten 404 Universell utforming not found
Trappetrinn på trikk med klistremerke fra FFO med teksten 404 Universell utforming not found
Skyvedør i glass med høy betongterskel

FFO lanserer kampanje om universell utforming

Daglig blir hundretusenvis av personer ekskludert fra det sosiale fellesskapet på grunn av fysiske barrierer. Det ønsker Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) sette på agendaen, og håper du vil være med!

 

FFO lanserte den 26. april en kampanje om universell utforming. Kampanjen er utviklet i samarbeid med produksjonsselskapet ANTI. 

Hovedbudskapet lanseres gjennom 4 kampanje-filmer og diverse presseutspill. Målet er å synliggjøre de fysiske barrierene som mange personer med funksjonsnedsettelser møter i hverdagen.

FFO har produsert klistremerker med påskriften «404 – Universell utforming not found». Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta i kampanjen ved å henge opp disse klistremerkene på steder som mangler tilgjengelighetstiltak og ta bilde.
Klistremerkene kan bestilles på epost til monika@rh-foreningen.no.

Husk at klistremerkene kan gjenbrukes ved at de kan lett tas av etter at bildet er tatt og sendt oss.

Bakgrunnen for kampanjen ligger i behov for bevisstgjøring og handling når det gjelder universell utforming. Til tross for at over en sjettedel av den norske befolkningen har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, gjenstår det mye arbeid når det kommer til tilgjengelighet og inkludering.

Kampanjen tar form gjennom markeringen av tusenvis av feil og hindringer i samfunnet, symbolisert ved klistremerket «404 – Universell utforming not found». Dette er en direkte referanse til den kjente feilmeldingen på nettsider, som indikerer at noe har gått galt. Ved å plassere dette klistremerket på arbeidsplasser, restauranter og offentlige bygninger som ikke oppfyller kravene til universell utforming, ønsker FFO å synliggjøre behovet for endring.

Les mer om kampanjen på ffo.no