Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Det innkalles med dette til digitalt årsmøte i Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen. Møteform er vedtatt av styret på grunn av koronasituasjon. Møtet avholdes på Teams.

Lørdag 12. juni 2021 klokka 12:00 – 15:00

Det blir arrangert møte for veiledning eller opplæring i forkant for de som har behov for det. Dato er ikke bestemt, men det blir kveldstid i uke 23.

Saksliste

 1. Valg av møtefunksjonærer:
  a)  møteleder
  b)  referent
  c)  tellekorps
  d)  to til å underskrive møteprotokollen
 2. Styrets beretning om virksomheten i det forløpne år
 3. Foreningens reviderte regnskap
 4. Valg av styre- og varamedlemmer, herunder styrets leder og revisor
 5. Valg av valgkomité
 6. Ny logo
 7. Honorar til styremedlemmer
 8. Innkomne saker

Saker som ønskes forelagt årsmøtet, må være foreningen i hende senest 29. mai 2021.

På grunn av digital gjennomføring av møtet, må alle som vil delta melde seg på. Det gjøres innen 05. juni til Liv på post@rh-foreningen.no
Dere vil deretter motta en e-post med invitasjon til å delta på årsmøtet.

Har du ikke anledning til å delta? Medlemmer som ønsker kan gi sin stemme til styreleder ved å fylle ut og sende inn en fullmakt

Vennlig hilsen

Liv Tørring
Daglig leder