Digitale likepersonstreff torsdag 30. september

RH-foreningen starter opp igjen med likepersonstreff torsdag 30. september. Denne høsten vil vi ha to aktiviteter den siste torsdagen i måneden.

FORMIDDAGSTREFF

Vi starter opp igjen med formiddagstreff torsdag 30. september kl 11:00.
Ta med formiddagskaffen til en uformell prat.

Påmelding til Eli D Skattebu: likeperson@rh-foreningen.no eller tlf 40872211 innen 27. september.