Aktivitetsfondet avvikles

I 1992 ble det bestemt at gaver som foreningen fikk, skulle settes i et fond for medlemmene. I 1994 ble aktivitetsfondet opprettet. Formålet var å gi økonomisk støtte til medlemmenes fritids- og utdanningstilbud.

Statuttene til fondet har blitt revidert flere ganger i løpet av de 30 årene det har eksistert. I dag kan alle medlemmer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus søke midler til aktiv fritid med fokus på fysisk aktiviteter (sitat fra fondets statutter). Det er hovedstyret som har bestemt hvor mye som kan deles ut hvert år.

Da fondet ble etablert, var det mindre vanlig å være i aktivitet hvis du hadde en funksjonsnedsettelse. Dette har endret seg. I dag er deltakelse for alle mer tilgjengelig enn for 30 år siden. Paraidrett har fått større plass i idretten.

Målgruppen for fondet har fått lovfestet rett på fysioterapi. Mens det før var en grense på 26 år for å få innvilget vedtak om aktivitetshjelpemidler fra NAV, så er denne aldersgrensen nå fjernet. Det er dog en egenandel på aktivitetshjelpemidlet.

Aktivitetsfondets formål har også endret seg. Før var det støtte til fritid og utdanning. I dag er formålet å bidra til at medlemmene våre er fysisk aktive

Hovedstyret mener at det ikke er det samme behovet for aktivitetsfondet i dag som da det ble opprettet. De bestemte derfor på styremøte 12. februar i år å avvikle fondet. Pengene som står der, skal brukes på medlemssamling som hovedforeningen arrangerer hvert fjerde år.

Del på:Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Del på Pinterest Del på StumblUpon Del på Epost