Lite energi, sliten og veldig lei Korona, igjen?

Dette var også tema i januar, men da var innleder syk, så vi prøver igjen.

Folk forteller at de synes hverdagen på nyåret er vanskelig. Mange sier at de strever med lite energi, føler seg sliten, og kanskje litt deprimert.
Vi har levd lenge med nedstenginger, og det er midt-vinter.

Kanskje en prat om utfordringene kan hjelpe?
På digitalt kveldstreff tar vi en prat rundt dette temaet.

torsdag 24. februar kl. 20:00

 

Håvard Heines bistår oss i arrangementet.
Dette arrangementet er et tilbud for medlemmer i foreningen.

Påmelding til Eli på e-post: likeperson@rh-foreningen.no eller tlf. 4872211, innen 24. februar.