Nordmann valgt til ny president i IF

Mann med grått hår og skjegg smiler mot kamera

Cato Lie vil bedre livskvaliteten til mennesker med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus

Cato Lie har vært medlem av styret i International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF) siden 2015. På general meeting som foregikk digitalt den 26. mai 2021, ble han valgt til ny president i IF. Han ser det som en ære, og tar det store ansvaret på alvor.

–      Jeg vil ha en ambassadørstruktur, som betyr å etablere kontaktpersoner i alle verdensdeler, slik at vi kan nå ut til flere land og flere mennesker som har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, sier Cato.

Tekst: Vibeke Høili Johansen
Foto: Privat

Styret i IF diskuterer de store linjene, og de ansatte i IF utfører arbeidet. Presidenten gir innspill til driften av organisasjonen, herunder finansiering, og følger opp at prosjekter blir fullført. Presidenten leder styremøter, for eksempel webinarer, og kan ha andre representasjonsoppgaver på vegne av IF.

Tidligere var Cato økonomiansvarlig (treasurer) i IF-styret. Han fulgte med på regnskapet som ble ført av de ansatte. IF har satt i gang noen viktige prosesser for å skaffe penger. I den forbindelse er det dannet en inntektskomité, som Cato er leder av. Denne rollen er en direkte følge av at han var økonomiansvarlig. Etter hvert vil ny økonomiansvarlig ta over.

IF-konferanse i 1999

Cato var på sin første IF-konferanse i 1999, sammen med Eli Skattebu og Runa Schøyen i Australia.

Han har alltid hatt lyst til å bli en del av IFs styre, for å hjelpe andre med samme diagnose.

–      Jeg kjenner mange mennesker og har et stort nettverk i mange land. Jeg har lyst til å gjøre mest mulig, for flest mulig mennesker med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Jeg vil komme med ideer og råd om løsninger til ulike folks utfordringer. I tillegg vil jeg jobbe for å øke medlemsmassen i IF, fordi det er mange som kan ha nytte av å være medlem, sier han.

IF har hatt som hovedmål å redusere antallet som blir født med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Mål nr. 2 har vært å bedre livskvaliteten til mennesker med én av eller begge disse diagnosene. Cato ga klar beskjed om at slik kan det ikke fortsette å være. Etter hvert ble disse to prioriteringene byttet om. Nå er IFs hovedmål å jobbe for bedring av livskvalitet til mennesker med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus.

–      Det er mange der ute som ikke får den hjelpen de trenger, og jeg vil bidra med å gjøre en forskjell for disse menneskene, sier Cato.

Planer fremover

IF er i gang med veldig mye. TRS begynte i 2015 å jobbe med et prosjekt om aldring. I 2018 snakket ansatte fra TRS om dette på et seminar i Madrid. Det viste seg at det var stor interesse for dette temaet i andre europeiske land, og siden den gang har IF jobbet med aldringstemaer. Det ble nylig avholdt et webinar, der 40–50 personer deltok. Spørsmål som ble diskutert var blant annet:

«Hvordan er det å bli gammel med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus i ditt land?»

«Hva ønsker personer med en av eller begge diagnosene i ulike land at IF skal gjøre for dem?»

På sikt kan det bli viktig å arrangere regionale møter med folk fra ulike verdensdeler som ønsker å diskutere forskjellige temaer. Den nyvalgte presidenten tror at det vil bli viktig å dele opp i mindre møter, i tillegg til store arrangementer hvor hele verden møtes.

Han håper å få til et samarbeid med TRS og RH-foreningen ved at representanter kan delta på ulike arrangementer fremover og fortelle om viktig arbeid som gjøres.

–      Vi skal jobbe for å samle inn midler for at jeg og andre styremedlemmer kan møte medlemmene der de bor. For eksempel kan det være aktuelt å holde foredrag på nasjonale arrangementer i ulike land. Dette har jeg allerede gjort noen ganger, forteller Cato.

Hvordan kan RH-foreningen dra nytte av at du er president for IF?

Jeg sørger for at foreningen blir oppdatert på det som skjer i IF. Verden kan ha nytte og bli inspirert av å høre de gode historiene fra mennesker i Norge som lever med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende, avslutter han.