Animert blå liten fugl med brev i nebbet.

Har vi din e-postadresse?

Fylkeslagene kommunisere med sine medlemmer digitalt, da dette sparer både tid og portoutgifter.
E-postadressene blir ikke delt med andre og blir kun brukt til å invitere til medlemsaktiviteter og dele nyheter.

Husk derfor å registrere dere med e-postadresse i medlemsregisteret, det er denne som blir brukt for å sende ut informasjon fra lokallaget.  

Klikk her for å komme til medlemsregisteret