Årsmøte RH Rogaland

RH Rogaland innkaller sin medlemmer til årsmøte

tirsdag 13. februar 2024 kl. 19:00

Møtet avholdes i DEVO sine lokaler, Vassbotnen 19, 4033 Sandnes.

 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av årsberetning

Sak 4: Revidert regnskap

Sak 5: Valg


Med vennlig hilsen
styret i RH Rogaland