Årsmøte RHØst

Det innkalles til årsmøte i RHØst tirsdag 28.02.2023 kl 19:00-20:00.

Møtet vil bli avholdt på Teams.

 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokoll

Sak 3: Valg av tellekorps

Sak 4: Valg av møteleder

Sak 5: Valg av referent

Sak 6: Årsberetning

Sak 7: Regnskap

Sak 8: Innkomne forslag

Sak 9: Valg

 

Da møtet vil foregå på Teams ønskes påmelding slik at link til møtet kan sendes ut. Påmelding til ost@rh-foreningen.no innen 25.02.23.

Innkomne forsag må være inne senest 20.02.23. Sendes på samme mailadresse som påmelding.

 

Hilsen styret i RHØst