Årsmøte RHØst

RHØst innkaller sin medlemmer til digitalt årsmøte

lørdag 10. februar 2024 kl. 12:00-13:30

Møtet avholdes på Teams

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokoll

Sak 3: Valg av tellekorps

Sak 4: Valg av møteleder

Sak 5: Valg av referent

Sak 6: Årsberetning

Sak 7: Regnskap

Sak 8: Innkomne forslag

Sak 9: Valg

Da møtet vil foregå på Teams ønskes påmelding slik at link til møtet kan sendes ut.
Påmelding til
ost@rh-foreningen.no innen 07.02.2024.
Innkomne forslag sendes samme e-postadresse senest 26.01.2024.

Vel møtt!!

Hilsen styret i RHØst

Trær med snø og stripe med sollys.
Foto: May Ruby Soli