Årsmøte RHØst 12. februar kl. 14:00.

Også  i år arrangeres årsmøtet til RHØst digitalt på Teams.
Påmelding innen 6. februar til ost@rh-foreningen.no

Dersom du har saker som skal tas opp på årsmøtet må disse meldes styret innen 1. februar.

Saksliste:

Vanlige årsmøtesaker  som valg, regnskap og årsberetning til godkjenning.

Saker fra styret:

Det er ønske om vedtak på at reiseutgifter ved deltagelse på møter utenfor RHØst, hvor styremedlemmer møter på vegne av fylkeslaget, kan dekkes av fylkeslaget.  

Styremedlemmer som har store reiseutgifter ved deltagelse på styremøter, når disse avholdes som fysiske møter, kan få dekket sine reiseutgifter etter søknad til styret.

 

Vennlig hilsen

Styret i RHØst