Velkommen til årsmøte i RHMidt

Tid og sted: Mandag 28/2-22 kl. 19:00, digitalt på zoom (link blir sendt til påmeldte).

Saksliste:

1) Valg av møtefunksjonærer

2) Styrets beretning om virksomheten i forrige år

3) Fylkeslagets reviderte regnskap

4) Vedtektsendringer

5) Valg

6) Innkomne saker

Forslag til saker må være sendt styret senest 2 uker før møtet. Alle medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år (dvs for 2021), har adgang til årsmøtet.

Vi trenger folk til verv så ta kontakt dersom du er interessert. Kun medlemmer med betalt kontingent (for 2021) kan velges.

For påmelding og andre henvendelser: Ta kontakt på midt@rh-foreningen.no