Grønn mark med hvite vårblomster, solen skinner over blomstene
Foto: Pixabay

Innkalling til digitalt årsmøte i RH Vest mandag 1. mars

Det innkalles til årsmøte i RH Vest 1. mars 2021 kl 18:00.

På grunn av Covid-19 situasjonen, og fordi Solstrand Hotel skal holde stengt frem til mai, blir årsmøte avholdt digitalt på Zoom.

Se mer informasjon på RH Vest sin Facebookgruppe

Saksliste

Sak 1   Valg av møtefunksjonærer:
a) Møteleder
b) Referent
c) Tellekorpd
d) Protokollundertegnere
Sak 2   Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3   Årsberetning 2020
Sak 4   Regnskap 2020
Sak 5   Endring av vedtekter
Sak 6   Innkomne saker
Sak 7   Valg
a) Nytt styre
b) Valgkomité
c) Kasserer

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må sendes til styret innen 28.02.21
og sendes på e-post til: jorgen.drage@gmail.com