Velkommen til årsmøte i RH Vest

RH Vest innkaller til digitalt årsmøte.

Saksliste

1. Valg av møtefunksjonærer:
a) møteleder
b) referent
c) tellekorps
d) protokollundertegnere

2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av årsberetning 2021
4. Godkjenning av regnskap 2021
6. Innkomne saker
7. Valg av styre og valgkomité

Saker til årsmøte må være styreleder i hende innen 14.02.2022 og sendes til vest@rh-foreningen.no

Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent har stemmerett under årsmøtet.

Etter den formelle delen av møtet kjører vi familie-Kahoot!