Velkommen til årsmøte i RH Vest

RH-foreningens fylkeslag for Vestland, RH Vest, innkaller til digitalt årsmøte:

Søndag 26. februar 2023 kl 18:00

 

Se vedlagt: Innkalling årsmøte RH Vest 2023.

Etter møtet blir det Kahoot quiz.