Årsmøte 20.februar 2021

Grunnet Covid-19 og fortsatt høye smittetall blir årsmøtet 20. februar digitalt på Teams, og ikke som tidligere meldt i FFO sine lokaler i Oslo.

Påmelding på e-post til: ost@rh-foreningen.no
Innkallingslink til møtet vil da bli sendt til avsender sin e-post adresse.

Eventuelle innmeldte saker må være mottatt innen 31. januar.

Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

a)    Valg av møtefunksjonærer:

                 1. møteleder

                 2. referent

                 3. tellekorps

                 4. to til å undertegne protokoll

b)    Styrets beretning om virksomheten i forrige år, vil bli lagt frem på møtet.

c)    Fylkeslagets reviderte regnskap, vil bli lagt frem på møtet.

d)    Valg av styre- og varamedlem, revisor og valgkomite. Leder, revisor og varamedlem velges for et år, resten av styret for to år. Halve styret står på valg hvert år. Valgkomiteen består av to personer, og velges for to år med en på valg hvert år. Flertall av styret skal bestå av personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende.

e)   Vedtektene blir oppdatert med korrekt navn på lokallaget. Dette er forandret sentralt for alle lokallag. Oppdatering er foretatt, og vedtektene følger vedlagt, rød tekst er korrigeringen.

f)    Andre saker som er kunngjort i innkallingen.

Vel møtt!!

Vinteridyll. Snø på islagt vann.
Foto: May Ruby Soli