Mann med hvit skjorte smiler mot kamera
INDIVIDUELL PLAN: Sosionom på TRS, Brede Damman, sier at planen ikke må bli for komplisert, og den bør endres underveis i ulike prosesser og livsfaser.

Et levende arbeidsverktøy

Brede Dammann bor på Nesodden og har jobbet på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser siden 1996, som sosionom med spesialkompetanse i psykososialt arbeid. Han mener at tydelige mål og et levende dokument er det viktigste for at individuell plan skal fungere best mulig.

Tekst: Vibeke Høili Johansen
Foto: Privat

 

En plan kan ha mange former som kan fungere. Det viktigste er at du er enig i målene og områdene som det fokuseres på i planen din, mener Brede Dammann.

Hvordan brukes en individuell plan?

– Jeg har sett at det ofte blir en liste over involverte fagfolk, og et referat fra møter. Mange har også skrevet opp et mål med planen, for eksempel at du skal komme ut i arbeid. Så stopper det ofte der, istedenfor at planen brukes som et levende verktøy for å vise veien mot måloppnåelse, sier Brede.

Teorien om hvordan en individuell plan skal brukes, er det lett å få opplæring i, men Brede erfarer at det kan være vanskelig å tenke ut hva som er viktigst for deg. Planen må ikke bli for komplisert, og den bør endres underveis i ulike prosesser og livsfaser.

Erfaring med koordinatorer

Sosionomen har erfart at noen har én koordinator for ansvarsgruppa, og en annen for individuell plan. Det tenker han kan være utfordrende. Brede mener en koordinator bør være en fagperson du allerede kjenner og som har best mulig oversikt over livssituasjonen din. Har du en sammensatt og komplisert hverdag, kan det være krevende å bygge opp tillit til nye kontakter. Et lurt sted å starte er å spørre en fagperson som du snakker godt med, og ta det derfra. Det er viktig at du får si din mening i utformingen av alle aktuelle tjenester.

Noen koordinatorer kan oppleve det vanskelig å be spesialisthelsetjenesten om å skrive sin del av planen, men Brede mener at det er viktig å få på plass deres kunnskap også. Det kan for eksempel dokumenteres i planen hvordan urinveiene og shunten skal følges opp, i tillegg til annet som det er viktig å ha jevnlig kontroll på når du har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Det bør også komme fram hvor ofte det skal være kontroller, hvem du skal snakke med, og hvem som innkaller til kontrollene.

Sosionomen tenker også at koordinator bør kunne kreve at de som bruker den individuelle planen skal forstå informasjonen, for eksempel en epikrise fra Rikshospitalet. Det er viktig at du og koordinatoren tør å si fra hvis dere ikke forstår informasjonen.

Brede erfarer at nyutdannede fagpersoner i kommunen har utfordringer med å fortelle overleger at det er vanskelig å forstå informasjonen de sender. Det kan da bli vanskelig for deg og koordinator å forklare hvordan det påvirker hverdagen din.

Brede mener at kommunene har blitt forholdsvis flinke til å bruke individuell plan, men spesialisthelsetjenesten, Nav og skoleverket bør bli flinkere.

Forskningsprosjekt

Sosionomen var med på å skrive en artikkel om individuell plan: Barn med sjeldne diagnoser, foreldrenes erfaringer med tiltak, tjenester og individuell plan. Teksten ligger på nettsidene til TRS.

Ifølge artikkelen opplevde et fåtall individuell plan som avlastende i forbindelse med koordinering av helsetjenestene. Få var trygge på at individuell plan førte til nødvendig hjelp ved endringer i livssituasjonen. Brede tror dette kan komme av at mange bruker individuell plan for å beskrive hvilke tjenester som finnes, og hva den enkelte mottar i dagliglivet. Det er ofte mindre fokus på mål, hvilket behov tjenestene skal dekke og hvordan tjenestene skal utformes for at du skal nå målene i planen. Om det ikke kommer klart fram hva som er behovet ditt og hvordan de ulike tiltakene skal være til hjelp, kan det føre til at du ikke blir fornøyd med tjenestene selv om du har individuell plan.

Hvilke endringer har skjedd frem til i dag? 

– Mange av de samme utfordringene med planen gjelder i dag, som da ordningen ble introdusert i 2001. Plikten til at andre instanser i tillegg til kommunen skal bidra, har blitt styrket, men det er fortsatt vanskelig å få alle med. Kanskje det kan være på grunn av lite tid, eller at ulike instanser ikke blir spurt om å være med i samarbeidet, sier Brede.

Sosionomen forteller at det store antallet lærere eller leger i spesialisthelsetjenesten som du har kontakt med, kan gjøre det utfordrende å bli enige om hvem som skal samarbeide om individuell plan.

Han håper at det etter hvert kan benyttes en kontaktlege og en kontaktlærer, på samme måte som en koordinator fungerer. Da kan en fagperson fra hvert felt ha det overordnede ansvaret.

Om fagpersonene i fremtiden får til et bedre samarbeid, kan de sammen med deg skape en levende individuell plan. Det kan påvirke livet til deg som lever med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus i positiv retning.

 

Artikkelen sto på trykk i Spina nr. 1, 2021