Familietur til Paris 2012. Medlemmene samlet i lobbyen på hotellet. 50 store og små som holder hendene i været opp mot fotografen
RH Vest i Disneyland, Paris i 2012

Om RH-foreningen Vest

Vi er ca. 140 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RH-foreningen Vest består normalt av 6 personer pluss vara. Vi har prøvd å sette styret sammen slik at begge kjønn er representert, at vi har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med.
Vi jobber for at våre medlemmer skal komme sammen og bli kjent med andre med lignende utfordringer som en selv. Vi kjemper også for å fremme medlemmenes interesser i samfunnet. RH-Foreningen Vest har ulike arrangementer hvert år, både sosiale treff og kurs/foredrag med viktige temaer. Vi har blant annet arrangert flere utenlandsturer.

Styret 2020/2021

Styreleder:

Nestleder:

Kasserer/sekretær:

Ungdomsrepresentant:

Styremedlem:

Styremedlem:

 

Varamedlem:

Varamedlem:

Jørgen Dræge

Ove Strømme

Marion Alver

Anette Tranøy

Vera Tuft

Arve Hæggernes

 

Heidi Kvilhaugsvik

Brit Galaasen

Logo Grasrotandelen.

Vil du støtte arbeidet vårt?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du kan velge et lag eller en forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax).

Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.

Vi oppfordrer alle som spiller hos Norsk Tipping til å knytte RH-foreningen Vest til sin grasrotandel.
Pengene vi får inn via Grasrotandelen, kommer medlemmene til gode.

Du må registrere deg hos Norsk Tipping for å knytte deg til Grasrotandelen.
RH-foreningen Vest sitt organisasjonsnummer: 983807437   

For mer informasjon se norsk-tipping.no/grasrotandelen
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!