Solnedgang ved vannet.
Foto: May Ruby Soli

Om RH-foreningen Sør

Vi er ca. 150 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RH-foreningen Sør består normalt av 6 personer pluss vara. Vi har prøvd å sette styret sammen slik at begge kjønn er representert, at vi har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med. I styret har vi en ungdomsrepresentant.

Vi satser primært på det sosiale, å få medlemmene ut og aktivisert, framfor å fokusere på medisinsk informasjon o.l. (selv om vi prøver på det også).

Styret 2020/2021

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Sekretær:

Styremedlem:

Styremedlem:

Ungdomskontakt:

 

Varamedlem:

Varamedlem:

Eirin L.Pedersen

Egil Gjerde

Ragnar Grøsfjeld

Tomine Gran

Turid Ranheim Normann

Mette Augestad

Åsmund Tørring

 

Snorre Røren

Mariann Kjøde Rusnak

Logo Grasrotandelen.

Vil du støtte arbeidet vårt?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du kan velge et lag eller en forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker.
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, Tipping og Joker for eksempel – og samtidig gi noe til det laget eller forening du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax).

Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.

Vi oppfordrer alle som spiller hos Norsk Tipping til å knytte RH-foreningen Sør til sin grasrotandel. Pengene som vi får inn via Grasrotandelen, kommer medlemmene til gode.

Du må registrere deg hos Norsk Tipping for å knytte deg til Grasrotandelen.
RH-foreningen sør sitt organisasjonsnummer: 994391216

For mer informasjon se norsk-tipping.no/grasrotandelen
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!