Lilla blomster i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Om RH-foreningen Rogaland.

Vi er ca. 80 enkelt- og familiemedlemmer.
Fylkeslaget for Rogaland har som formål å arrangere aktiviteter og tiltak for våre medlemmer og deres familier. Vi legger opp til aktiviteter som passer både familier og ulike aldersgrupper. Vi ønsker også å være et møtepunkt og arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Styret 2020/2021

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Styremedlem:

Ungdomsrepresentant:

Siv Iren Time

Marianne Gausel Ravnøy

Per Ween

Solrunn Ånestad

Petra Ween

Logo Grasrotandelen.

Vil du støtte arbeidet vårt?

Vi oppfordrer alle som spiller på Norsk Tipping til å knytte RH Rogaland til sin grasrotandel.
Da får vi litt mer penger i kassen som igjen kommer medlemmene til gode. RH Rogaland, organisasjonsnummer: 922 187 290

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker.
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillkort for å knytte deg til Grasrotandelen.
For mer informasjon se norsk-tipping.no/grasrotandelen
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!