Soloppgang over stille vann.
Foto: May Ruby Soli

Om RH-foreningen Øst

Vi er ca. 340 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RH-foreningen Øst består normalt av 6 personer pluss vara. Vi har prøvd å sette styret sammen slik at begge kjønn er representert, at vi har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med.

Vi satser primært på det sosiale, å få medlemmene ut og aktivisert, framfor å fokusere på medisinsk informasjon o.l. (selv om vi prøver på det også).

Styret 2020/2021

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Ungdomskontakt:

 

Varamedlem:

Karin Eikebø

Synnøve Bratlie

Geir Lønhaug

Therese Marie Haugen

Kristine Smeby

Jeppe Karusbakken

Mohamad Haisam Abdulalim

Julie Therese Larsen

 

Kristine Gulbrandsen

Logo Grasrotandelen.

Vil du støtte arbeidet vårt?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du kan velge et lag eller en forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax).

Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.

Vi oppfordrer alle som spiller hos Norsk Tipping til å knytte RH-foreningen Øst til sin grasrotandel.
Pengene vi får inn via Grasrotandelen, kommer medlemmene til gode.

Du må registrere deg hos Norsk Tipping for å knytte deg til Grasrotandelen.
RH-foreningen Øst sitt organisasjonsnummer: 997280520

For mer informasjon se norsk-tipping.no/grasrotandelen
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!