Smilende ung jente med åtte animerte tomme tenkeskyer.

Vil du delta i forskningsprosjekt?

Vil du delta i forskningsprosjektet «Opplæringssituasjon under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen»?

NTNU Samfunnsforskning inviterer foreldre til elever i grunn- og videregående skole som har ulike typer tilrettelegging i skolen om å delta i et forskningsprosjekt. Med tilrettelegging mener vi hjelpemidler, vedtak om spesialundervisning, deltagelse i egne undervisningsopplegg, eller tilrettelegging i form av personer som utfører spesifikke oppgaver, for eksempel tegnspråktolk. Formålet med prosjektet er å undersøke på hvilke måter opplæringssituasjonen endret seg under stenging av skolene i forbindelse med koronautbruddet i perioden fra midten av mars til midten av mai 2020.

Undersøkelsen er anonym, og ingen annen informasjon enn svarene lagres.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder
Odd Morten Mjøen, mobil: 95293114 eller e-post: odd.m.mjoen@ntnu.no