Lilla småblomster ved vannkanten i solnedgang.
Foto: May Ruby Soli

Om RH-foreningen Midt

Vi er ca. 90 enkelt- og familiemedlemmer.
Styret i RH-foreningen Midt består normalt av 6 personer pluss vara. Vi har prøvd å sette styret sammen slik at begge kjønn er representert, at vi har en viss aldersspredning og ikke minst at både de som selv har diagnosen og foreldre til barn med diagnosen er med. I styret har vi en ungdomsrepresentant.

Styret 2020/2021

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Ungdomsrepresentant:

Hilde Lea Lein

Jan Inge Wannebo Tangen

Solgunn Brunvoll

Ingrid Korsnes Hildre

Mads Ulfsnes

Brynjulf Aksel Hansen

Sarah Helén Anjaria Ness

Anna Lovisa Ellinor Ness Gustafsson

Logo Grasrotandelen

Vil du støtte arbeidet vårt?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du kan velge et lag eller en forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax).

Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.

Vi oppfordrer alle som spiller hos Norsk Tipping til å knytte RH-foreningen Midt til sin grasrotandel.
Pengene vi får inn via Grasrotandelen, kommer medlemmene til gode.

Du må registrere deg hos Norsk Tipping for å knytte deg til Grasrotandelen.
RH-foreningen Midt sitt organisasjonsnummer: 919119071 

For mer informasjon se norsk-tipping.no/grasrotandelen
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!