Utvalgsleder May-Heidi
Utvalgsleder May-Heidi Sandvik

Utvalgets medlemmer

Leder: May-Heidi Sandvik
Kristine Smeby
Eli D. Skattebu
Liv Tørring (daglig leder i RH-foreningen)

Habiliteringsutvalget

Habiliteringsutvalget jobber for at RH-foreningens medlemmer skal få likeverdig oppfølging i et livsløpsperspektiv. I dette arbeidet er TRS kompetansesenter en viktig samarbeidspartner, og har i samarbeid med foreningen utarbeidet flere sjekklister og brosjyrer for både barn og voksne med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. 

Eksempel på disse er

Utvalget har de siste årene jobbet mye med «Gi meg vinger som bærer» materialet, hvor fokuset er å starte tidlig med å planlegge overgangen fra ungdom til voksenlivet. Modellen er utviklet av fagfolk ved Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto, Canada. Modellen er oversatt til flere språk, og foreningens versjon er laget på bakgrunn av den canadisk og svenske oversettelsen. Materialet består av fem temahefter, sjekkliste og en tidslinje som skal oppmuntre til samtale om å bli voksen, gjøre valg og delta aktivt i livet. Utvalget har gjennomført kurs i «Gi meg vinger som bærer» for ungdom og foreldre, og vært med på ulike arrangementer i foreningen med informasjon om modellen. Det har også vært viktig for utvalget å få denne informasjonen ut til fagpersoner, og de har deltatt på samlinger med TRS og habiliteringstjenesten fra ulike deler av landet.