To glade damer tøyser i rullestolene sine.

Stifinnerutvalget "45+"

Personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus i alderen 45 år og eldre, er stifinnere. De utgjør en ny gruppe i befolkningen, og kunnskapen i samfunnet er lav. Stifinnerutvalget har ansvar for å kartlegge gruppens behov vedrørende aldring innenfor jobb, privatliv, helse og habilitering, og å arbeide for økt tilpassing for den enkelte.

Utvalgets medlemmer:

Kristin Zeiner-Henriksen (leder)
Kari Dalen
Heidi Magnussen
Ove Strømme
Mads Ulfsnes.